srijeda, 25. veljače 2015.

Uvjeti za nagradno putovanje u 2016.-Odmor iz snova 2016.


Uvjeti za nagradno putovanje u 2016.

Odmor iz snova 2016.

Davanje priznanja predanom radu i uspjehu poslovnih suradnika jedna je od najvažnijih tradicija koje njeguje CaliVita International. Najveće priznanje i nagradu predstavlja tradicionalan Seminar uspješnih - luksuzan odmor samo za najbolje!
Ta se tradicija nastavlja i u 2016.!
Članovi koji u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ispune jedan od niže navedenih uvjeta, ostvaruju pravo sudjelovanja na Seminaru uspješnih 2016., na kojem troškove smještaja i puta (povratne zrakoplovne karte) pokriva tvrtka!

Uvjeti za nagradno putovanje u 2016.

Na Seminar uspješnih pozvani su članovi koji ispune sljedeće uvjete:
 • Članovi koji razinu TPM ostvare po prvi puta u 2015. (samo oni članovi koji do sada nisu sudjelovali na Seminaru uspješnih!)
Ovo se odnosi na članove koji se prvi put kvalificiraju za TPM, koji dio uvjeta za ostvarenje razine mogu ostvariti i u prethodnoj kalendarskoj godini, npr. razinu PM ostvare uzastopno u prosincu 2014. i siječnju i veljači 2015.
 • Menadžeri na TPM ili višoj razini koji u 2015.
  • ostvare višu razinu od svoje najviše postignute razine i održe tu razinu najmanje tri mjeseca tijekom godine
Pod promjenom razine smatra se samo promjena od TPM na bilo koju razinu SPM ili ako menadžeri na bilo kojoj razini SPM i višoj ostvare višu razinu s najmanje jednom novom 21% linijom, npr. SPM -> SGM, SGM -> SSM, SSM -> GPM…itd.
 • Menadžeri na TPM ili višoj razini koji u 2015.
  • ostvare svojom osobnom kupnjom i/ili zajedno sa svojim novim članovima - sa ili bez njihovih grupa – najmanje 45.000 BB na godišnjem nivou i
  • tijekom iste godine izgrade 1 novu liniju od 21% i održe je najmanje tri mjesecatijekom godine;
Nova linija od 21% znači novu sponzorsku liniju od 21% izgrađenu tijekom kalendarske godine (u 2015.), ili novu 21% liniju ostvarenu u prethodnoj godini (2014.) koja do sada nije bila uračunata u ostvarenje uvjeta za Seminar uspješnih.
 • Menadžeri na SPM ili višoj razini koji u 2015.
  • održe najmanje tri izravno sponzorirane linije od 21% tijekom 12 mjeseci u 2015. i
  • svojom osobnom kupnjom i/ili zajedno sa svojim novim članovima - sa ili bez njihovih grupa – ostvare najmanje 90.000 BB na godišnjem nivou
  • potreban iznos BB mijenja se ovisno o broju linija održanih tijekom 12 mjeseci:
Broj linija održanih tijekom 12 mjeseciPOTREBNI BB
3 linije od 21%90 000 BB
4 linije od 21%75 000 BB
5 linija od 21%60 000 BB
6 linija od 21% i više45 000 BB
 • Novo! Posebni uvjeti za sudjelovanje na Seminaru uspješnih 2016.!Članovi koji u 2015. ispune jedan od sljedećih uvjeta dobit će posebnu pozivnicu od predsjednika
  • ostvare svojom osobnom kupnjom i/ili zajedno sa svojim novim članovima - sa ili bez njihovih grupa – najmanje 250.000 BB na godišnjem nivou ili
  • imaju dva ili više člana koji su se kvalificirali za Seminar uspješnih 2016. u tekućoj financijskoj godini – ti članovi mogu biti dva izravno sponzorirana člana ili najmanje jedan izravno sponzorirani član i njegov izravni član/ovi ili
  • imaju jednog izravnog člana koji se kvalificirao za Seminar uspješnih 2016. u tekućoj financijskoj godini i svojom osobnom kupnjom i/ili zajedno sa svojim novim članovima - sa ili bez njihovih grupa – ostvari najmanje 45.000 BB na godišnjem nivou
Članovi koji su se kvalificirali za Seminar uspješnih i dalje imaju mogućnost zamijeniti svoje putovanje za sudjelovanje na Ljetnom kampu. I u tom slučaju Tvrtka pokriva troškove smještaja, te putne troškove u iznosu do najviše 250 USD/osobi.
Priključite se našem timu uspješnih putem linka : Calivita Mirta - web shop
Sve dodatne informacije i putem E-mail-a:mirta.mudri@gmail.com
ŽELIM VAM OBILJE ZDRAVLJA I USPJEHA

Nema komentara:

Objavi komentar